Izvoz šifranta knjig servisov

Podatke iz šifranta Knjige servisov izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb  - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu.

  • Področje – vpišemo oziroma izberemo mapo, v katero se izvozijo podatki iz šifranta knjig dokumentov.

Podatki se izvozijo v datoteko z imenom SERKnjige.txt.

 

Natisni