Verzija 2018.01.001 z dne 12.1.2018

Dvostavno knjigovodstvo

 • Dnevne obdelave - Izterjave - Opominjanje - gumb Izstavitev: gumbi Predogled, Obrazci so urejeni tako, da se na predogledu prikažejo ustrezni podatki glede na status Pravna oseba oz. Fizična oseba
 • Pripomočki - Zapiranje postavk: Dodana možnost, da lahko vpišemo poljuben datum za knjižbe tečajnih razlik.

Knjiga prejetih računov

 • Računi - Vnesi zapis - Povezava na Knjigo pošte: v primeru večkratnega dostopa do knjige pošte se v knjigi pošte status spremeni v Povezan.

Obračun storitev

 • Obračuni - gumb Tisk/osnutki - priprava vezana na račune v obliki e-računov:
  • ustvarjen dogodek ima pripeto priponko, ki je formata pdf (prej xml)
  • ustvarjen xml ima zapisano vrsto računa, ki je izbrana v oknu Tisk/osnutki
  • ustvarjen e-račun ima zapisano v davčni številki zapisano državo plačnika, ne otroka

 

 • Evidentiranje obrokov - Neposreden vnos: urejen izračun Datum kuhinja, če se mesec konča na nedelovni dan

Spremljanje plačil računov

 • Izpisi in pregledi - Odprte postavke - Vrsta = Opomin: urejen tisk v kombinaciji brez  kljukice Predogled opomina in je razvrščanje: Po prvi gruči in imenu stranke.

 

Odjave obrokov

 • urejen izračun Datum kuhinja, če se mesec konča na nedelovni dan

Kadrovska evidenca

 • Urejena priprava odločb o letnem dopustu v primeru seštevanja dopusta prejšnjih odločb.
 • Dopolnjeno tiskanje odločb o letnem dopustu po kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja.

Obračun plač

 • Urejen način izračuna neto na bruto.
 • Dopolnjen izračun osnov za boleznine.
 • Urejen prikaz gumbov na zaslonih obračuna prostovoljnega pokojninskega zavarovanja.

 

Trgovina na drobno

 • Nastavitve programa
  • Na zavihku »Gotovinska prodaja« so polja za vnos »Tiska blagajnika« in »Tisk zbira ddv« postavljena na privzete vrednosti (potrjeno) in so neaktivna za vnos. V primeru, da velja nastavitev »Nezavezanec za DDV« pa je tisk zbira ddv vedno nepotrjeno.
 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo
    • V primeru evidenčnega knjiženja se vknjižbe pripravijo po naslednjem vrstnem redu: dnevni iztržek, davki, načini plačil, realizacija. Podatek, ali je evidenčno knjiženje ali ne, se dobi v podatkih za aplikacijo v licenci Dvostavnega knjigovodstva.
   • Pri prenosu podatkov na off-line blagajno se je popravilo prenos zalog v primeru, ko prehod v novo leto na centrali ni bil še narejen. Program je do sedaj prenesel samo zalogo na podlagi prometa leta iz preglednice, sedaj vzame zalogo na podlagi knjižnega leta in prometa v »naslednjem letu«.
 • Inventure vrednostnega blaga
  • Pri vnosu popisnih list iz ročnih terminalov se tudi v primeru inventure vrednostnega blaga napolnijo zadnje nabavne in maloprodajne cene iz prometa na enak način, kot pri ročnem vnosu vrstic.
  • Prikaz podatkov na gumbu »Zbiri« je v primeru vrednostnega blaga omejen na prikaz relevantnih podatkov.

 

Dobavitelji in kupci

 • Naročila kupcev in Odpremni nalogi
  • Pri vnosu artiklov preko funkcije F5 se upoštevajo tudi posebni pogoji iz KM.
 • Naročila dobaviteljem in prevzemi
  • Odpravljena težava pri uvozu vrstic iz naročila dobaviteljem v primeru uporabe filtra "Datum predvidene dobave".
 • Izpisi
  • Analiza odpreme
   • Omogočen je tudi prikaz artiklov brez vpisane serije tudi za artikle, ki imajo samo sledljivost.

​​

Fakturiranje

 • Dodane kontrole pri knjiženju v dvostavno knjigovodstvo.
 • Pri vnosu artiklov preko funkcije F5 se upoštevajo tudi posebni pogoji iz KM.

Potrjevanje dokumentov

 • omogočimo, da račun v čakalni vrsti vidi oseba, ki je račun potrdila in v primeru nadomeščanja tudi prvotni potrjevalec
 • dopolnjen je OLAP z naslednjimi polji: zneski vrstic, datum prejema, originalna številka

Zdravstvo, sociala in obračun

Sociala

 • Začasno prebivališče

Odpravljena težava pri odpiranju Word predloge začasnega prebivališča.

 • Poročila

Odpravljena težava pri računanju starosti stanovalca v poročilu Seznam uporabnikov-razvrščanje po datumu rojstva. Program sedaj računa starost stanovalca glede na dejanski datum rojstnega dne, ne pa glede na trenutni datum.

Delo

 • Priprava ZN za obračun

Izpis Pregled zdravstvene nege popravljen tako, da upošteva oddelek stanovalca na zadnji dan za katerega je bil delan obračun zdravstva.

Administracija

 • ​Operaterji

Dodan je opomnik Potekli individualni načrti. Individualni načrti so narejeni za nek mesec in leto. Opomnik začne opozarjati en mesec pred potekom. Na primer: za individualni načrt, ki je narejen februarja 2017, bo opomnik opozarjal na potek od 1.1.2017 dalje.

 

Natisni