Brisanje knjig naročil

Knjige naročil brišemo tako, da najprej v preglednici Knjige naročil označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

Če za knjigo naročil že obstaja promet, se prikaže sporočilo

In knjige naročil ni možno izbisati.

Natisni