Verzija 2017.04.000

  • Spremenjen način zaokrožanja vrednosti vrstic avansov. S tem je tudi odpravljena težava pri knjiženju v DK in DDVn.
  • Dopolnjen QRD vzorec računa:
    • Spremenjeni so pogoji tiskanja naslovov L/D za prve in naslednje strani.
    • Spremenjen podatkovni set qryDobavnica na način da je vezni podatek število večje od tipa Integer.

Natisni