Namen programa

Program Javna naročila in drugo služi računalniški podpori pri izvajanju postopka javnih naročil in evidenci drugih stvari, ki bremenijo proračun.

S prijaznim uporabniškim vmesnikom vodi skozi celoten postopek javnega naročanja malih vrednosti, zato že sama uporaba aplikacije zagotovi pravilno in poenoteno izvajanje predpisanih postopkov in dokumentov. Pri tem upošteva zakonska določila Zakona o javnih naročilih (ZJN-2) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B). V primeru, da imate sprejet notranji pravilnik za izvedbo javnega naročanja (po ZJN-2 ni več obvezen), lahko nekatere člene vašega pravilnika vnesete v program (npr. do 4.000 EUR uporabljate naročilnico za naročanje blaga in storitev, za višje vrednosti pa pogodbo in to imate zapisano v 6. členu notranjega pravilnika)

Meni je aktiven samo z ustrezno kodo programa za javna naročila.

Natisni