Delitev plačila nad izbranim zneskom

V Plačilnem prometu je omogočena delitev plačila/ plačilnega naloga nad izbranim zneskom.

Delitev plačila nad izbranim zneskom

Natisni