Verzija 2018.01.000 z dne 12.1.2018

Dnevne obdelave  

  • Izterjave - Opominjanje - gumb Izstavitev: gumbi Predogled, Obrazec so urejeni tako, da se na predogledu prikažejo ustrezni podatki glede na status Pravna oseba oz. Fizična oseba

 

Pripomočki - Zapiranje postavk

  • Dodana možnost, da lahko vpišemo poljuben datum za knjižbe tečajnih razlik.

 

Natisni