Inventurna lista

Po izbiri Inventurna lista se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Prikaži po - izberemo v okviru česa želimo imeti razvrščene artikle na inventurni listi. Izberemo lahko brez, po lokacijah iz šifranta artikli - zaloge ali po oddelkih iz šifranta artiklov.

Razvrščanje - določimo kako bodo podatki na izpisu urejeni (po šifri artikla, nazivu artikla, gruči artikla, klasifikacijski šifri ali črtni šifri).

Prikaz knjižne količine - označimo ali se na listi prikazuje poleg dejanske tudi knjižna količina  ali se ne  prazno.

Prikaz vrstic brez knjižne zaloge - označimo ali želimo prikazati vrstice brez knjižne zaloge (s knjižno zalogo enako nič).

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

S klikom na gumb  - Tiskaj (Alt T) se direktno sproži tiskanje.

Natisni