Izpis šifranta gruč neto dnevov/superrabatov/popustov/provizij

Podatke iz šifranta Gruča neto dnevi/ Gruča superrabati/Stranke – gruča popusta/Gruča provizije natisnemo tako, da najprej kliknemo na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl+P). Odpre se okno kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

 

Šifra – vpišemo gručo neto dnevi/ gručo superrabatov/gručo popustov/gručo provizij, ki jih želimo natisniti.

Uredi po - določimo kako bo izpis urejen (po šfri ali nazivu).

Natisni