Razdelek: Stranka in račun uporabnika

Šifra stranke uporabnika – vnesemo šifro uporabnika programa DOP. Šifra stranke uporabnika mora pred tem obstajati v šifrantu Pogodbene stranke, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če stranke uporabnika nismo še vnesli, jo dodamo v šifrant s klikom na gumb Vnesi zapis (Insert) . Nato shranimo novi vnos s klikom na gumb Potrdi in ga prenesemo v zavihek Povezave s pomočjo gumba Izberi.

Šifra banke – iz šifranta bančnih računov izberemo banko, pri kateri ima stranka uporabnik odprt račun. Banka mora biti predhodno vnesena v podatke o stranki uporabnika.

Naziv računa – program sam izpiše naziv računa, če je le-ta vnesen v podatkih o bančnih računih stranke uporabnika.

Natisni