Delovni koledar

Preglednica delovnih koledarjev prikazuje delovne koledarje podjetja, ki jih uporablja v različnih delih proizvodnega procesa. Vsak oddelek proizvodnje ima lahko svoj delovni koledar.

Natisni