Verzija 2019.08.001 z dne 21.06.2019

 • Periodika naročanja spremembe:
  • Dopolnjen datoteka za poročanje
  • Dodatna kontrola pri podvojenem vnosu artikla brez datuma zaključka veljavnosti
 • Naročila kupcev in odpremni nalogi
  • Naročila kupcev
   • Pri prenosu naročil kupcev v delovne naloge VRP popravljena funkcija izračuna datuma roka izdelave delovnih nalogov.
  • Odpremni nalogi
   • Odpravljena nepravilnost za obdelavo "Stop komision", ko se je kljub prepovedi z varnostnim sistemom včasih gumb aktiviral.
 • Naročila dobaviteljem in prevzemi
  • Prevzemi
   • Dodana možnost uvoza prevzema iz e-računa v obliki eSlog 2.0. Preklop med 1.6 in 2.0 je samodejen glede na prejeti XML.

Natisni