Priprava evidenčnih vknjižb

Izvoz je aktiven samo, če imate v Nastavitve programa > zavihek Povezave > izpolnjeno polje Številka uporabnika SPR. Pripravljena temeljnica vknjižb obračuna se prenese direktno v posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva (datoteke Promet w-1 ni več potrebno uvažati). Za takšen način dela je potrebno:

·      izpolniti podatek Nastavitve programa – zavihek Povezave – Številka uporabnika DK (uporablja se tudi za povezavo na DDV)

·      pri obdelavi Priprava evidenčnih vknjižb izpolniti podatek Temeljnica in Dogodek

 

 

·      Poslovno leto SPR – program predlaga tekoče poslovno leto. Sprememba je potrebna le ob začetku leta, ko imamo v SPR-ju aktivno že novo poslovno leto (naprimer 2009), evidenčne knjižbe pa želimo pripravit še za plačila opravljena v preteklem poslovnem letu (naprimer 2008).

·      Šifra vrste računa SPR – v SPR-ju imamo lahko več vrst računov. Na primer, če pripravljate obračune ločeno za šole, za vrtec in za zaposlene, bi lahko imeli tri vrsta računa. Program vam na tem mestu predlaga vrsto računa, ki ste jo vnesli v Šifranti in nastavitve – Nastavitve – zavihek Povezave – Šifra vrste računa SPR. Če imate več vrst računov morate postopek ponoviti za vsako vrsto računa.

·      Od Do datuma plačila – določimo obdobje, za katerega bomo pripravili evidenčne vknjižbe.

·      V primeru, da imate izpolnjen podatek Nastavitve programa - zavihek Povezave - Številka uporabnika DK (uporablja se tudi za povezavo na DDV), se pri obdelavi Pripravi vknjižb obračuna zapiišejo pripravljene vknjižbe tudi v posredno knjiženje DK in na tem mestu je potrebno izpolniti podatek Temeljnica in Dogodek.

 

Po določitvi nastavitvenih podatkov kliknemo na gumb Izvajaj. Pri vsakem obračunu se pripravljajo podatki v obliki temeljnice za knjiženje v dvostavno knjigovodstvo in datoteke Promet.W-1 in DDV.W-1. Če katera od naštetih datotek že obstaja, se najprej odpre opozorilno okno, najprej za prenos vknjižb v DK in nato vknjižb DDV.

Natisni