Zastoji

Šifrant zastojev je preglednica, ki prikazuje seznam možnih zastojev pri delovanju delovnih postaj ali delovnih mest. Njegova uporaba je vezana na vnos podatkov terminalski aplikaciji »Zajem podatkov na delovnem mestu«.

Natisni