Knjiženje tečajnih razlik na finančne konte

Konec leta je potrebno tudi finančne konte, kot je npr. devizni TRR prevrednotiti na srednji tečaj BS na zadnji dan v letu. Za pravilen izračun tečajnih razlik je potrebno vnesti tečaj na dan 31.12.yyyy na tečajnico, ki jo bomo pri obračunu uporabili. Pripomoček najdemo med Letnimi obdelavami / Izračun tečajnih razlik na finančne konte.

Knjiženje tečajnih razlik na finančne konte

Natisni