Obrazec 1

Na Obrazcu 1 se izpisujejo podatki za zaposlene, ki nimajo statusa javnih delavcev, oz. obračunanih javnih del. Hkrati morajo imeti v podatkih o zaposlenem potrjeno oznako  pri določilu ''Plača po kolektivni pogodbi''.

Natisni