Preglednica 1. nivoja – Pregled dokumentov prejema/izdaje/prenosa

Ob kliku na gumb   - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici.

Preglednica se imenuje Pregled dokumentov prejema/izdaje/prenosa (odvisno od tipa prometa, za katerega želimo dokumente pregledovati) z letom za katero pregledujemo podatke.

Razvrščena je po oznaki prometa in v okviru tega po zaporedni številki.

Pod preglednico sta prikazani vsoti stolpcev »Količina« in »Nivelacija«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni