Preglednica 2. Nivoja - podatki po mesecih

Preglednica se imenuje Prodaja po mesecih… z oznako leta, za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po mesecu. Prikazane so vrstice prometa, ki ustrezajo nastavitvenim podatkom in izbranemu artiklu iz prvega nivoja.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev Količina, Neto vrednost in Bruto vrednost.

Ob kliku na gumb  - Graf (Alt G) bomo podatke prikazali v grafični obliki.

 

Natisni