Zavihek Predračun

Naslednji sklop je vpis predračuna. V kolikor podatkov predračuna ne vpišete, potem ponudba ne more biti sprejemljiva.

Na tem zavihku prepišemo predračun: Predračun lahko vnesemo

·           ročno

·           ali s pomočjo gumb Prenesi iz povpraševanja najprej prenesemo podatke o predmetih naročanja iz povpraševanja in nato vnesemo še popravke – drugačna cena, količina, popust… Podatek Cena je mogoče popravljati kar v preglednici zavihka Predračun.

·           ali pa ga uvozimo iz excelove datoteke (pred tem smo seveda poslali potencialnemu ponudniku vzorec excelove datoteke, ki jo je ponudnik dopolnil s cenami in nam jo vrnil). Naprej kliknemo na gumb Uvoz predračuna in programu povemo, kam smo prejet predračun shranili:

Ne glede na to, kako bomo predračun vnašali, bo program po kliku na Potrdi na dnu okna v primeru, da delamo javno naročilo za izbor celotne ponudbe, preveril skupno vrednost predračuna. Če ta ne presega naročnikova zagotovljena sredstva, potem nas vpraša ali želimo spremeniti nesprejemljivo ponudbo v sprejemljivo ponudbo. Nato vnesene podatke shrani in vnosno okno ostane odprto.

V primeru, da predračun ročno vnašamo, potem vrstice predračuna vnašamo preko gumba Vnesi zapis.

Potrebno je vpisati količino in ceno na enoto, odstotek DDV, odstotek ali znesek popusta, če ga je ponudnik navedel na predračunu. Program sam izračuna skupno vrednost naročenega predmeta glede na količino, izbrano stopnjo DDV-ja in popust, ki ga lahko vnesete v odstotkih ali v EUR.

Če so bile v predračunu dodane nove postavke, je potrebno vsako postavko predračuna vpisati. V kolikor predmeta oziroma postavke predračuna ne najdete v šifrantu predmetov, le tega smiselno dodajte. Šifrant predmetov dobite z dvoklikom na polje, kjer se izbira predmet. Postopek je enak kot pri vnosu novega naročila, ko je potrebno določiti predmete naročila. V zgornjem delu boste dobili informacijo o

Ker je običajno na eno javno naročilo vezanih več predmetov, nadaljujemo vnos s klikom na Potrdi (Alt + P). Nato vnesene podatke shrani in vnosno okno ostane odprto.

Klik na Opusti (Alt + O) pomeni, da se vneseni podatki ne shranijo in vnosno okno ostane odprto – ta ukaz uporabljamo v primeru, da smo se pri vnosu podatkov zatipkali.

Po kliku na Zapri (Alt + Z) se odpre okno, kjer nas program najprej vpraša, ali vnesene spremembe shranimo.

Natisni