Odpiranje postavk

Kot že sam naslov menija pove, je program namenjen ročnemu odpiranju postavk. V poštev nam pride v primerih, ko smo posamezni račun zaprli v celoti in ga ne bi smeli, oziroma smo zaprli napačen račun z napačnim plačilom.…

Ko pridemo v program, se nam odpre spodnje okno v katerem izberemo konto in stranko, pri kateri smo račune napačno zaprli.

S klikom na gumb Potrdi, se nam odpre novo okno, ki vsebuje podatke o zaprtih računih in plačilih. Izberemo napačno zaprt račun ali plačilo in kliknemo na gumb  ali nanj dvakrat kliknemo in zapisa izgineta iz tabele odpiranje postavk in se ponovno pojavita med odprtimi postavkami.

Ob kliku na Gumb Prikaži, program prikaže s katero protipostavko je dokument zaprt.

Natisni