verzija 2017.03.000

Šifranti

  • Blagajne > vnesi zapis > polje "Dovoljeni dnevi": ob vnosu se predlaga 365, do sedaj 3
  • Vrste prejemkov/izdatkov > uredi zapis > polje "Izpis UPN" je aktivno samo, če je Oznaka=Izdatek.
  • Zaposleni: šifrant premaknjen v BP > Ostali šifranti

 

Knjiženje

  • nad preglednico prikaz "Tekoči saldo": urejen prikaz v primeru, da je na blagajni bil začetni saldo vezan na številko dnevnika 0.
  • gumb "Obrazec UPN" na dnu preglednice, na desni klik ukaz "Izpiši obrazec UPN", na oknu za urejanje podatkov gumb "Obrazec UPN":
    • spremenjena je aktivnost gumba tako, da je gumb aktiven samo, če je na dokumentu postavka, ki je vezana na izdatek, na izdatku pa je določeno "Izpis UPN"=kljukica. 
    • v ozadju urejeni podatki za UPN QR kodo. Sam izpis UPN QR kode se bo urejal v naslednjih verzijah, ko bo vzorec obrazca na razpolago pri tiskarjih.

Natisni