Izračun tečajnih razlik - prevrednotenje terjatev in obveznosti na dan 31.12.2017

Konec leta je potrebno vse devizne odprte terjatve in obveznosti prevrednotiti po tečaju na dan 31.12.yyyy.  Dokler prevrednotenja ne izvedemo ne smemo zapirati računov, za katere smo prejeli plačila po 1.1. v novem letu.

Izračun tečajnih razlik - prevrednotenje terjatev in obveznosti na dan 31.12.2017

Natisni