Tiskanje Odpreme periodike

Ob tej izbiri se odpre naslednje nastavitveno okno za izpis:

V tem oknu izberemo nastavitve glede na katere se bodo izpisali izbrani izpisi.

Pod naziv dobavnice izberemo vrsto izpisa dobavnice, ki se bo natisnila za izbrane podatke. Enako izberemo tudi Naziv računa in Nalepke z naslovi. Pri nalepkah z naslovi se upoštevajo vzorci definirani za dobavnico. Tisti vzorec, ki ni izpolnjen se ne tiska.

Natisni