Tiskanje pri prijavi terminov

Z ikono za tiskanje nad preglednico izbiramo dva izpisa :

·      obrazec – "prijava terminov za dopust"

·      poročilo – "prijavljeni termini za dopust"

 

Obrazec "Prijava terminov za dopust"

V nastavitvenem oknu določimo pogoje za tiskanje obrazcev :

 

Šifra zaposlenega od – do – nabor zaposlenih, za katere naj se obrazci tiskajo

Šifra SM od – do – nabor SM, za katere naj se obrazci tiskajo

Razvrščanje – po šifri ali priimku in imenu

Opis izpisa – poljubno

 

Obrazec je izdelan kot vzorec QRD, kar omogoča prilagajanje obrazcev potrebam uporabnika.

 

Poročilo – "prijavljeni termini za dopust"

Izpiše seznam prijavljenih terminov za dopust glede na nastavitvene podatke :

 

Dopust od – do – mejni datumi obdobja, za katero naj se izpiše poročilo glede na datume začetka in konca dopusta

Šifra zaposlenega od – do – nabor zaposlenih, za katere naj se obrazci tiskajo

Šifra operaterja / vodje od – do – nabor vodij / operaterjev, za katere naj se obrazci tiskajo

Šifra SM od – do – nabor SM, za katere naj se obrazci tiskajo

Razvrščanje – po šifri ali priimku in imenu

Opis izpisa – poljubno

Natisni