Uvoz vrstic v prevzem

 • Vrstice prevzema se lahko uvozijo iz različnih datotek za nadalnje obdelave. To se naredi tako, da se z klikon na desno tipko na miški odpre meni, kjer izberemo »Uvoz vrstic…«.

  

 • Ob tej izbiri se nam odpre pogovorno okno za uvoz podatkov.
 • V njem se izbere spefikacijo, ki jo je potrebno predhodno nastaviti. In z klikom na gumb »Uvozi« se v spodnjo preglednico uvozijo podatki kateri so predhodno nastavljeni. Minimalno morata biti v izvorni datoteki šifra in količina artikla.
 • Če so uvožene vrstice rdeče, pomeni, da je z njimi nekaj narobe oz. največkrat, da manjka šifra artikla v šifrantu artiklov. To lahko dodamo z klikom na gumb »Dodaj artikle«. Ob aktiviranju se napolni nekaj osnovnih podatkov v šifrant artiklov. Tu je drugačen uvoz v šifrant artiklov, ker se največkrat zgodi, da prav na prevzemu odpiramo največ novih šifer.
 • Ko dopolnimo vse manjkajoče podatke se vrstice v preglednici obarvajo črno.
 • V tem primeru jih lahko uvozimo v vrstice odpreme z gumbom »Izberi«. Vse kar v takem uvozu program naredi je, da pregleda ali obstajajo v obstoječem dokumentu vrstice z enakimi šiframi in jim spremeni izdane količine. Če so spremenjene cene ali popusti jim spremeni tudi te.
 • V primeru raznih napak se izpišejo protokoli z napakami.
Zavihek Analitike
 • Stroškovno mesto – vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta stroškovnih mest. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
 • Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta stroškovnih nosilcev. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
 • Referent – vpišemo šifro referenta (prodajnega) oziroma ga izberemo iz šifranta referentov. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
 • Delovni nalog – vpišemo poljuben tekst (malih črk ni možno vnašati).
 • Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta analitik. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
 • Opomba – vpišemo poljuben tekst.

 

Zavihek Naročila

Na tem zavihku je preglednica Naročil, na katere je vezan prevzem določene vrstice.

Dodajanje novih vrstic

 • Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos vrstice naročil.
 • Leto prevzema – izpiše se leto prevzema v katerem smo. Podatka se ne da popravljati
 • Knjiga prevzema – izpiše se knjiga prevzema v katerem smo. Podatka se ne da popravljati.
 • Številka prevzema – izpiše se številka prevzema v katerem smo. Podatka se ne da popravljati
 • ZŠ vrstice prevzema – zaporedna številka vrstice prejema. Podatka se ne da popravljati.
 • ZŠ naročila – zaporedna številka naročila. Podatka se ne da popravljati.

Gumb »Naročilo« (ALT+R) nam odpre preglednico vrstic naročil, ki niso bila še zaključena. Iz preglednice izberemo naročilo (vrstico naročila), ki ji želimo določiti prevzem. Ob potrditvi se podatki prenesejo v spodnji del okna, kjer so naslednji podatki.

 • Leto naročila – ta podatek se prenese z gumbom »Naročila« ali pa ga lahko vnesemo tudi sami.
 • Knjiga naročila – ta podatek se prenese z gumbom »Naročila« ali pa ga lahko vnesemo tudi sami.
 • Številka naročila– ta podatek se prenese z gumbom »Naročila« ali pa ga lahko vnesemo tudi sami.
 • Zaporedna številka naročila – ta podatek se prenese z gumbom »Naročila« ali pa ga lahko vnesemo tudi sami.
 • Količina XXX – ta podatek se prenese z gumbom »Naročila« ali pa ga lahko vnesemo tudi sami. To je količina v dobaviteljevi merski enoti.
 • Količina XXX – ta podatek se prenese z gumbom »Naročila« ali pa ga lahko vnesemo tudi sami. To je količina v naročnikovi merski enoti.

Program preverja glede na vrstice ali so določene vrstice naročila dobavitelja že v celoti prejete. Če so program vpraša če se naročilo zapre ali ne.

Urejanje vrstic naročila

 • Podatke o vrstici naročila urejamo tako, da najprej na zavihku Naročila izberemo želeno vrstico, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Ctrl E). Odpre se okno s podatki o izbrani vrstici s podatki o naročilu, kateri lahko spremenimo želene podatke.

Brisanje vrstic naročila

 • Podatke o vrstici brišemo tako, da najprej na zavihku Naročila izberemo želeno vrstico, nato pa kliknemo na gumb - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo.

Več:

Natisni