Verzija 2017.01.000

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Popravek pri knjiženju gotovinske prodaje v knjigovodstvo
    • Tvorjenje id številke za ddv (predpona oznaka države).
    • Prenos šifre stranke končnega kupca pri zbirnih vknjižbah gotovinske prodaje v knjigo izdanih računov DDVn.
  • Inventure
   • Pri knjiženju inventurnih razlik se v dokumente viškov in manjkov zapiše šifra SM iz poslovalnice. Prav tako se v teh dokumentih postavi »Tip prodaje« na »maloprodaja«.
 • Pripomočki
  • Pregled knjiženja v MSP
   • V sistemih povezanih na Materialno skladiščno poslovanje je nov pripomoček »Primerjava zalog« s katerim lahko primerjamo količine vknjižb. Primerja se na nivoju artikla in serije za tista skladišča, katera so vpisana na posamezni poslovalnici. Pripomoček namenjen podpornim službam in ne kot del operativnega knjiženja/pregledov.

Natisni