Pregled knjige izdanih računov

V pregledih lahko pregledujemo in tiskamo podatke o knjigi izdanih računov. Pri tiskanju se lahko omejimo z sledečimi kriteriji:

Natisni