Verzija 2019.05.001 z dne 29.3.2018

Izpisi in pregledi - Bilance - Izkazi - gumb Izračunaj - gumba DDPO in DDD-DDD(zasebniki)

Urejena možnost direktnega odpiranje spletnega portala e-davki in s tem omogočena hitrejša oddaja obrazcev.

 

Dnevne obdelave – opominjanje

Na izpisih opominov je spremenjeno prikazovanje obresti. Do sedaj je program pripravil vrstico, sedaj pa se le-te izpisujejo pod črto. In sicer v naslednjem zaporedju: vsota terjatev, vsota obresti, stroški opomina in skupaj dolg. Obresti se ne prikazujejo, če niso zajete v opomin, stroški opomina se prikazujejo, če so določeni v nastavitvah.

Natisni