Verzija 2019.15.001 z dne 15.11.2019

  • Uvoz izpiskov - dopolnjen je uvoz ISO Sepa XML izpiskov tako, da se ustrezno uvozijo XML datoteke, ki vsebujejo več izpiskov
  • Uvoz izpiskov - okno za izbor izpiskov je dopolnjeno tako, da ni več potrebno izbirati banke ampak se le-ta določi s stranke uporabnika na podlagi transakcijskega računa iz XML datoteke. V primeru, da transakcijski račun na stranki uporabnika ne obstaja se uvoz izpiska prekine.

Natisni