Kakšne oblike računov bodo po 1. 1. 2015 lahko izdajale gospodarske družbe oz. fizične osebe z dejavnostjo?

V spodnji tabeli so prikazane različne oblike računa glede na prejemnika računa. Tako kot prikazuje spodnja tabela, lahko gospodarske družbe oziroma fizične osebe dejavnostjo izstavljajo račune proračunskim uporabnikom le v obliki e-računa.
 
Drugim gospodarskim družbam oziroma fizičnim osebam dejavnostjo pa lahko izstavljajo vse oblike računov. Poudariti je potrebno, da so stroški elektronskih računov bistveno nižji kot stroški tiskanih računov. Na tem mestu lahko trdimo, da je izdajanje elektronskih računov zelo smiselno.
 

 Oblika izdanega
 računa

Prejemnik računa

 Proračunski
 uporabnik

 Gospodarska družba in
 fizična oseba z dejavnostjo

 Fizična oseba

 e-račun

DA

DA

DA

 Tiskan račun

NE

DA

DA

 Račun po e-pošti

NE

DA

DA

Natisni