Obrazec M-DČ

Na preglednici Zaposleni je pod gumbom tiskaj možnost izbire ''Obrazec M-DČ'', ki odpre naslednje nastavitveno okno:

Nastavitve se izpisujejo na predtiskan obrazec M-DČ in se izpolnijo na sledeč način:

-  Registrska št. zavezanca vnesena vrednost se izpiše na obrazcu v polje št. 2 in njena dovoljena velikost je do 10 znakov.

-  Datum pričetka zavarovanja izbrani datum se izpiše na obrazcu v polje št. 3.

-  Razdelka sta si popolnoma enaka, le da se levi izpiše v prvi del predtiskanega obrazca (1. družinski član) desni pa v drugi del predtiskanega obrazca (2. družinski član).

 -  Zap. številka družinskega člana vnos številke družinskega člana, ki ga prijavljamo za zdravstveno zavarovanje, s pomočjo gumba  se odpre preglednica z družinskimi člani trenutnega zaposlenega in družinskega člana se izbere.

-  Vrsta dogodka – 1. družinski član s pomočjo gumba  izbiramo med vrednostmi: Prijava, Odjava in Sprememba. Glede na izbiro se izpolni na predtiskanem obrazcu polje št. 10 v zato določen prostor se izpiše vrednost, ki je navedena pred izbirami.

-  Datum dogodka – 1. družinski član izbrani datum se izpiše na predtiskanem obrazcu v polje št. 11.

-  Datum izpisa izpiše se vneseni datum na dno obrazca na za to določeno črto.

-  Kraj izpiše se vneseni kraj na dno obrazca na za to določeno črto.

-  Opomba poljubno vnesena vsebina se izpiše na dno obrazca, kjer je navedena Opomba:.

 

Program izpolni dokument za tistega zaposlenega, ki je izbran na preglednici zaposleni.

Natisni