Priprava naročil dobaviteljem

To je pripomoček, ki omogoča pripravo naročil dobaviteljem s prikazom podatkov v preglednici in možnostjo spreminjanja določenih podatkov. Funkcionalnost se omogoči z aktivacijsko kodo.

Ob zagonu:

 

V primeru, da pripomoček ni bil še aktiviran se odpre okno:

Vpiše se aktivacijska koda, ki Vam jo posreduje podjetje SAOP d.o.o.

V primeru pravilne kode se pojavi informacija:

Nato se odpre nastavitveno okno za pripravo naročil dobaviteljem:

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri pripravi naročil dobaviteljem:

Knjiga naročila - Izberemo knjigo naročila, v katero se bodo naročila vpisala.

Šifra dobavitelja - Obdelavo podatkov lahko omejimo na določene dobavitelje.

Konsignant - Obdelavo podatkov lahko omejimo na določene konsignante.

Proizvajalec - Obdelavo podatkov lahko omejimo na določene proizvajalce artiklov.

Šifra artikla - Obdelavo podatkov lahko omejimo na določene artikle.

Skupina artikla - Obdelavo podatkov lahko omejimo na določene skupine artiklov.

Klasifikacija - Obdelavo podatkov lahko omejimo na določene klasifikacije artiklov.

Oddelek - Obdelavo podatkov lahko omejimo na določene oddelke.

Izloči proizvodne artikle - Vklop te opcije povzroči, da se pri pripravi naročil izločijo artikli s proizvodnimi tipi (tipi I, P in K)

Tip skladišča - Izberemo želeni tip skladišča, za katerega se obdelujejo podatki.

Skupina skladišča - Obdelavo podatkov lahko omejimo na konkretno skupino skladišča.

Skladišče - Obdelavo podatkov lahko omejimo na konkretno skladišče.

Predlog dobavitelja - možne so izbire:

-     Iz šifranta artiklov: Predlaga se dobavitelj, ki je vpisan v šifrantu artiklov.

-     Iz artikli-stranke - najbolj ugodna cena: Predlaga se dobavitelj, ki ima pri obdelavi za artikel najugodnejšo ceno.

-     Privzeti dobavitelj: Predlaga se dobavitelj, ki ga vpišemo v vnosno polje Dobavitelj.

Dobavitelj - V preglednico se predlaga dobavitelj, ki ga tu vpišemo oz. se upošteva pri nastavitvi Predlog dobavitelja - Privzeti dobavitelj.

Tip prometa - Izberemo, kateri tip prometa se upošteva pri izračunu količine za izbrano obdobje.

Vrste prometa - Iz preglednice izberemo katere vrste prometa naj se upoštevajo pri pripravi podatkov.

Faktor povečanja/zmanjšanja - Vpišemo faktor za katerega se nam izračunana količina poveča oz. zmanjša.

Izračun prometa artikla - možne so izbire:

-     Dnevi za naročanje: Pri tej izbiri se vpiše število dni, za katere se podatki obdelujejo. Promet se računa za podatke, ki imajo datume od tekočeg adatuma za število dni nazaj.

-     Datum prometa od do: Pri tej izbiri se vpiše datum od - do katerega naj se promet upošteva.

Dnevi za naročanje - Podatek se nastavlja glede na izbiro Izračun prometa artikla.

Datum prometa - Podatek se nastavlja glede na izbiro Izračun prometa artikla.

Zaokroževaje količin - Izberemo način zaokrožanja izračunanih količin.

Način izračuna predlagane količine:

-     Do minimalne zaloge: Predlagajo se količine za artikle vključno do minimalne zaloge

-     Do maksimalne zaloge: Predlagajo se količine za artikle vključno do maksimale zaloge

Upoštevam odprta naročila dobaviteljem - Po potrebi se lahko upoštevajo še odprta naročila dobaviteljem. V tem primeu se količina za naročilo zmanjšuje.

Upoštevam odprta naročila kupcev - Po potrebi se lahko upoštevajo še odprta naročila kupcev. V tem primeu se količina za naročilo zvišuje.

Upoštevam nepoknjižene Prevzeme in Predprejeme - Po potrebi se lahko upoštevajo še odprti Predprejemi v MSP in Prevzemi v NDK. V tem primeu se količina za naročilo zmanjšuje.

Upoštevam nepoknjižene odpremne naloge - Po potrebi se lahko upoštevajo še odprti odpremni nalogi. V tem primeu se količina za naročilo zvišuje.

Tip predloga naročila - možne so izbire:

-     Vsi artikli: Predlagajo se vsi izbrani artikli.

-     Artikli pod minimalno zalogo: Predlagajo se artikli, katerih zaloga je pog minimalno zalogo.

Privzeti cenik za naročanje - Izberemo privzeti cenik za nabavo. Glede na ta cenik se bo tudi ustrezno predlagala cena, če ne obstaja cena za konkretnega dobavitelja.

Prikaz količine za naročilo nič - Nastavitev omogoča, da se v preglednici po obdelavi podatkov prikažejo tudi artikli, ki nimajo potrebe po naročanju. V tem primeru, lahko sami dopišemo želene količine za naročilo.

Glede na izbrane parametre se podatki prikažejo v preglednici:

Tu se lahko dopolni oziroma spremeni količina za naročilo in dobavitelj.

Vpišemo še želeni dobavni rok in datum naročila.

 Ob pritisku na gumb  se prikaže še potrditev:

Ob potrditvi se pripravijo naročila dobaviteljem za artikle, ki imajo izpolnjeno količino in izbranega dobavitelja.

Po končani obdelavi se prikaže še okno:

Natisni