Pregled knjige izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti

V pregledih lahko pregledujemo in tiskamo podatke o knjigi izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti . Pri tiskanju se lahko omejimo z sledečimi kriteriji:

 

Natisni