Pregled artikla - zaloge

Izbor gumba  odpre okno, na katerem so prikazane zaloge artikla. Okno je razdeljeno na tri dele:

·      v gornjem delu je preglednica s skupnimi zalogami po tipih skladišč

·      v drugem delu je preglednica, v kateri je prikazana zaloga artikla po skladiščih izbranega tipa skladišča

·      v tretjem delu je preglednica serij, na katerih se nahaja zaloga v izbranem skladišču

Pod preglednico sta gumba  Kartica (Alt+A), ki omogoča pregled kartice artikla za izbran tip skladišča.

Natisni