Razlogi izmeta

Šifrant razlogov izmeta je preglednica, ki prikazuje razloge izmeta pri izdelavi izdelkov delovnih nalogov, ki obstajajo v določenem podjetju.

Natisni