Zavihek Zaposlitev, boleznine, delovna doba

Prikažejo se podatki:

Datum zadnje zaposlitve – datum zaposlitve v podjetju.

Datum prekinitve – datum prekinitve zaposlitve v podjetju.

Registriran pri ZPIZ – naziv enote ZPIZ.

Delovni čas – število ur delovnega dne zaposlenega.

Beneficirano delo – če ima zaposleni beneficirani delovni staž, se na tem mestu izpiše naziv beneficiranega dela.

Prispevek za beneficirano delo – naziv prispevka, ki se obračunava za beneficirano delo.

Številka police ODPZ – številka police za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenega.

Stroškovno mesto – naziv stroškovnega mesta, na katerem dela zaposleni.

Leto osnove za boleznine – leto osnove za refundacije nege in boleznin nad 30 dni.

Povprečna plača RS za leto osnove – povprečna plača v Sloveniji v letu iz katerega je osnova za refundaciije.

Povprečna plača RS za leto prve zaposlitve – povprečna plača v Sloveniji za obdobje prve zaposlitve (to je od prvega meseca zaposlitve do zadnjega meseca v letu prve zaposlitve).

Urna osnova boleznine – urna osnova za refundirana nadomestila.

Količnik revalorizacije – se prenese iz šifrant aletnih osnov.

Osnova za obračun boleznin – urna osnova za obračun nege in refundiranih boleznin. Izračuna se kot produkt urne osnove za boleznine s količnikom revalorizacije.

Skupna delovna doba – seštevek let, mesecev in dni za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu in izven.

Odstotek – izračunani odstotek dodatka za delovno dobo.

Stalnost – seštevek let, mesecev in dni za delovno dobo pri zadnjem delodajalcu.

Odstotek – izračunani odstotek dodatka za stalnost.

Natisni