Verzija 2021.02.002 z dne 01.02.2021

  • Na položnici je prikaz cene prehrane na mesec v programu (polna cena) za otroka ,v kolikor imamo v Nastavitve - Vrtec kljukico pri Prehrana.
  • Urejeno standardno sortiranje polj pri Šifranti -Doplačniki storitev

Natisni