Predprejemi

Obdelava je namenjena vnosu predprejemov s kalkulacijo nabavne in prodajnih cen. Omogoča vnos odvisnih stroškov, rabatov, popustov, tečajev in faktorjev, ki se upoštevajo pri izračunu nabavnih cen.

V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:

Leto –predlaga se letnica iz aktivnih nastavitev. Podatke lahko vnašamo/spreminjamo samo za tekoče leto iz nastavitvenih podatkov in za mesec januar iz naslednjega leta. Ob izboru naslednjega knjižnega leta, ko za to leto še ne obstaja promet se prikaže obvestilo »Ali želite knjižiti v naslednje knjižno leto?« Pritrdilni odgovor pomeni, da gremo naprej v preglednico, negativni odgovor pa nas vrne na polje za vnos leta.

Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti obvezno prejem. Izbor vrste prometa pomeni izbor tipa skladišča. Preglednica za vse tri vrste prometa je enaka, okna za vnos/spremembo prometa pa so različna za vsak tip prometa.

Nad preglednico so aktivne ikone »vnesi zapis«, »popravi zapis« in »briši zapis«. Za ostala leta pa le »popravi zapis«, ki ima le funkcijo pregleda podatkov. Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto predprejemov po padajoči številki. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje podatkov.

Vrstice s knjiženimi predprejemi, ki jih je možno spreminjati so obarvane vijolično.

Vrstice s knjiženimi predprejemi, ki jih ni možno več spreminjati so obarvane rdeče.

Natisni