Gumb »Pogodba«

Delovne naloge lahko pripravimo (prepišemo) napodlagi pogodbe izdelane v SAOP programskem paketu POG (pogodbe).. Prepis izvedemo preko gumba  (Alt+O).

Ob aktiviranju se odpre preglednica pogodb

Želeno pogodbo označimo v preglednici in jo v delovni nalog prenesemo z gumbom »Izberi«.

Dobimo naslednje obvestilo:

Iz izbrane pogodbe se v delovni nalog prenesejo naslednji podatki:

-   Zavihek »Splošno«:

o Stranka (in podatki o stranki; naslov, stik)

o Dokument (knjiga pogodbe, številka pogodbe, leto pogodbe)

o Rok izvedbe

o Analitike (SM, SN, Referent,Zahtevnost dela,…)

 

-   Zavihek »Delo«:

o Vsaka vrstica iz pogodbe, ki ima vnesenega referenta (referent pa je v šifrantu delavcev povezan s šifro delavca) se prepiše v delovni nalog kot vrstica s planskimi urami (količina vrstice iz pogodbe = številu planskih ur)

Natisni