Dnevnik izločenih osnovnih sredstev

·      Osnovno sredstvo od .. do: omejimo se od katerega do katerega osnovnega sredstva želimo izpis dnevnika izločenih osnovnih sredstev.

·      Datum izločitve: izberemo ali vpišemo od katerega do katerega datuma naj nam program upošteva izločena osnovna sredstva.

·      Zbirno: polje označimo če želimo zbirni izpis.

·      Osnovna sredstva: izberemo ali želimo izpis za Vse, Osnovna sredstva ali Drobni inventar.

·      Zaporedje podatkov: izbiramo med Konto, Nahajališče, Stroškovno mesto in Konto, SM.

·      Tiskanje opomb: polje označimo s kljukico če želimo da se nam na izpisu, izpišejo tudi opombe.

·      Naziv liste: vpišemo poljubno besedilo, ki se izpiše v glavi liste izločenih osnovnih sredstev.

Natisni