Regres za letni dopust 2021 - javni sektor - nova datoteka z zneskom 1.050,00 EUR

Znesek regresa za letni dopust za javne uslužbence v letu 2021 znaša 1.050,00 EUR.

Obstoječa plačna lestvica z dopolnjenimi podatki o znesku regresa za posamezni plačni razred je na razpolagi na povezavi, ki sta prikazani v točki 1. tega navodila. Navodilo za uvoz zneskov regresa je opisano v nadaljevanju.

Regres za letni dopust 2021 - javni sektor

Kerazredplacilni

 

Natisni