Prejeta konsignacija v Trgovini na drobno

Prejeta konsignacija je tuje blago, ki ga prejmemo in prodajamo. V tem primeru smo mi konsignatar, stranka, ki je lastnik blaga pa konsignant. Ko blago prodamo, naredimo odjavo konsignacije, konsignant pa nam izda račun.

Prejeta konsignacija v Trgovini na drobno

Natisni