verzija 2017.03.000

Šifranti - obdobja: Pri odklepanju obdobja se sedaj pravilno izbrišejo statusi oddaje poročila RPO in PDO samo za mesece, ki pripadajo odklenjenemu obdobju.

Vnosno okno računa: Vnos identifikacijske številke za DDV:  Uskladitev z  izjemo za Grčijo pri vnosu in kontroli - namesto ISO šifre države se ID za DDV začne z 'EL'.  Enako urejena tudi kontrola številke v bazi VIES.

 

Natisni