Artikli

Na zavihku Artikli/Sklic (Alt A) se nahajajo podatki o sklicu na številko za knjižno skupino in preglednica, ki prikazuje knjižne skupine artiklov povezane s to knjižno skupino.

  • Model – vpišemo oziroma izberemo model sklica na številko za to knjižno skupino. Če model ni izpolnjen, pomeni da se za knjižno skupino uporablja splošen sklic na številko določen v Nastavitvah programa - Povezave.
  • Izračun kontrolnih številk – označimo ali se pripravljeni sklicni številki izračunajo kontrolne številke ali ne. Če model ni izponjen, podatek nima pomena in ga ni možno spreminjati.
  • Vzorec – vnesemo vzorec, po katerem se bo pripravila sklicna številka. Če model ni izponjen, podatek nima pomena in ga ni možno spreminjati.

Vnašamo lahko naslednje znake:

Znak

Pomen

Opomba

0-9

Konstanta

 

- (minus)

Konstanta

Za model 12 (posebne položnice), vnos ni dovoljen. Možen vnos največ dveh minusov.

P

Predpona sklica knjige računov

Običajno dva znaka

R

Številka računa

Običajno do šest znakov

O

Številka obroka, pri obročnih zapadlostih

Običajno do trije znaki

L

Leto računa

Običajno dva ali štirje znaki

D

Davčna številka plačnika

Običajno osem znakov

S

Šifra plačnika

Običajno sedem znakov

Za model 12 (posebne položmice) je lahko vzorec dolg največ dvanajst znakov, za ostale modele pa dvaindvajset znakov.

Pri sestavljanju sklicne številke velja naslednje:

  • Števila in minusi predstavljajo konstanto in se zapišejo nespremenjeni na pozicijah, kjer se nahajajo
  • Pri črkovnih oznakah velja, da zaporedno število enakih črk pomeni dolžino podatka.
  • Pri oznaki D (davčna številka) se v sklic vzame številčni del podatka
  • Pri oznaki O (obroki) se za celoten račun vzame nič (0)
  • Pri oznaki S (kupec plačnik) se v primeru ne številčne šifre stranke vzame nič (0)
  • Podatki se znotraj posamezne oznake desno poravnajo z vodečimi ničlami. Če je podatek daljši, se upošteva desni del podatka v ustrezni dolžini. Npr.: če je podatek 2345, pri dolžini sedem podatek 0002345, pri dolžini 3 pa 345.

Natisni