Verzija 2020.07.001 z dne 22.5.2020

 • Knjiženje
  • Gotovinska prodaja
   • Ko se ob zaključku vnosa gotovinskega računa uporabi bonitete za delno plačilo računa, se je v primeru, ko imamo v uporabi tudi sistem ugodnosti, dodalo kontrolo na zneske računa in bonitet. Če je po potrditvi računa in izračunu dodatnih popustov iz sistema ugodnosti znesek za plačilo manjši od vnesenih bonitet, program prepreči potrditev računa in vrne obdelavo na vnosne vrstice s tem, da se vnesene bonitete odstranijo. V tem primeru se lahko kupec bodisi kupi še dodatne artikle ali pa unovči nižji znesek bonitete.
  • Negotovinska prodaja in Predračuni
   • Na vnosu je dodan pripomoček »Izbor artiklov (F5)«. Gre za vnos artiklov preko vpisa količin. Odpre se posebna forma s prikazom artiklov in zaloge iz ustreznega skladišča, artikle pa na vrstice računa prenašamo z vpisom željene prodajne količine. Na dokument se tako prenesejo vsi artikli, katerim smo vpisali količino.
  • Knjiženje negotovinskih dobavnic v Fakturiranje
   • Dopolnilo se je delovanje nastavitev knjiženja, da se pri vpisu ali predlaganju datumov DOB upošteva, ali je zbirno ali posamično knjiženje in glede na to so polja aktivna za vnos ali ne.
  • Prikaz kalkulacije na izdajah blaga
   • Uredilo se je izračun vrednosti in odstotkov razlik v ceni ter razlik do minimalnih prodajnih cen v primerih, ko se na računu davek ne obračuna. Gre za prikaze, ko je vključen prikaz kalkulacije cen ob vnosu vrstic računov, 
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Pri pripravi vknjižb se je dopolnilo zaporedje zapisov na način, da se znotraj polja dokument, ki je sestavljen iz poslovalnice, vrste prometa, številke dokument in leta, sortira tudi glede na številko dokumenta in ne samo kot celo sestavljeno polje.

Natisni