Tečajne liste

Šifrant Tečajne liste je preglednica, ki prikazuje tečajne liste oziroma tečaje, ki jih uporabljamo pri deviznem poslovanju. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta tečajnih list, so natančneje prikazani v navodilih za SAOPsf.

Natisni