Verzija 2019.01.001 z dne 04.01.2019

  • Pohitren preračun neto v bruto.
  • Omogočen dostop do SAOP kalkulatorja neto v bruto.
  • Omogočen pripomoček za vnos vrstic vedno v obračunu vsem zaposlenim.
  • Strošek plače se pravilno izračuna in izpiše na obr. listih pri obračunih drugih izplačil v povezavi z zneski KDPZ in PPZ

Natisni