Analiza obračunanih osnov zaposlenih

Analiza obračunanih osnov zaposlenih omogoča pregled osnov zaposlenih, ki so bile vključene v izbrani obračun ali v izbrano obračunsko obdobje, ki ga določimo v Nastavitvah pred samo pripravo te vrtilne tabele. Nastavitve analize omogočajo omejitev obsega podatkov, ki jih želimo analizirati:

Obračunsko obdobje -  izberemo obračunsko obdobje. Izbrani obračun lahko izberemo, če poganjamo analizo iz preglednice obračunov. Če želimo analizirati več kot en obračun, uporabimo možnost Po izbiri in izberemo obdobje z omejitvijo meseca in leta.

Datum izplačila - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum izplačila.

Datum plačila dajatev - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na datum plačila dajatev.

Zaposleni - izpolnimo, če želimo omejiti podatke na določene zaposlene.

Stroškovno mesto stalne razporeditve - izpolnimo, če želimo omejiti podatke glede na stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenih, pri čemer se upošteva stroškovno mesto, ki je bilo izpolnjeno v času posameznega obračuna.

Šifra osnove – izpolnimo, če želimo prikazati podatke le za določeno osnovo zaposlenih ali za izbrano skupino osnov zaposlenih (npr. ko želimo prikazati samo dodatke, ki smo jih obračunali zaposlenim).

 

Po potrditvi nastavitev se odpre vrtilna tabela. Osnovni zapis vrtilne tabele je  vrednost obračunane osnove zaposlenega, ki jo lahko analiziramo glede na dimenzije:

Leto - leto obračuna

Mesec - mesec obračuna

Zap. št. obr. - zaporedna številka obračuna

Naziv obračuna - naziv obračuna

Zaposleni (šifra) - šifra zaposlenega

Zaposleni (naziv) - priimek in ime zaposlenega

Naslov - naslov zaposlenega

SM s.r. (šifra) - stroškovno mesto stalne razporeditve zaposlenega, kot je bilo določeno v času obračuna

SM s.r. (naziv) - naziv stroškovnega mesta stalne razporeditve zaposlenega, kot je bilo določeno v času obračuna

Plačni razred – plačni razred stalne razporeditve zaposlenega, kot je bil določen v času obračuna

Datum izplačila - iz nastavitev obračuna

Osnova zaposlenih (šifra) - šifra osnove zaposlenih

Osnova zaposlenih (naziv) - naziv osnove zaposlenih.

Šifra in naziv delovnega mesta stalne razporeditve

 

Podatkovni del vrtilne tabele predstavlja naslednji podatek:

Vrednost – vrednost obračunane osnove zaposlenih.

Natisni