Verzija 2020.03.001 z dne 28.2.2020

  • Razširjen nabor podatkov, ki se prenašajo iz zaposlenega v stranko (podatki začasnega bivališča, oznaka statusa, nerezident…)
  • Pripravljen nov pripomoček za usklajevanje podatkov v šifrantu strank.
  • Priprava odločb o dopustu
    • Omogočeno ločeno določanje števila dni letnega dopusta glede na stopnjo izobrazbe po nazivih.
    • Omogočen izračun dodatnih dni dopusta glede na število delovnih sobot.

Natisni