Vnos obračuna po pogodbenih strankah

Odpre se okno, kjer izberemo prejemnika in vnašamo obračunske podatke. V glavi nad razdelkoma vnesemo podatke o prejemniku in pogodbi:

Pogodbena stranka – vnesemo šifro pogodbene stranke, ki mora pred tem obstajati v šifrantu Stranke, ki se odpre, če kliknemo na gumb . Če pogodbenik ni še vnešen, ga dodamo v šifrant. Če pa smo pogodbeno stranko že predhodno vnesli v šifrant Stranke, lahko kar vpišemo njeno šifro ali pa jo poiščemo v šifrantu, označimo in izberemo s pomočjo gumba Izberi.

Leto pogodbe – vnesemo leto sklenitve pogodbe, ki mora pred tem obstajati v šifrantu pogodb. Če kliknemo na gumb  se nam prikaže izbor pogodb, ki se nahajajo v šifrantu pogodb za izbrano pogodbeno stranko. Podatek se izpiše v glavi obračunskega lista.

Številka pogodbe – vnesemo številko pogodbe, ki mora pred tem obstajati v šifrantu pogodb. Če kliknemo na gumb  se nam prikaže izbor pogodb, ki se nahajajo v šifrantu pogodb za izbrano pogodbeno stranko. Program sam predlaga prvo številko pogodbe, pri tem upošteva šifro pogodbene stranke in leto pogodbe. Podatek se izpiše v glavi obračunskega lista.

Opis pogodbe – vnesemo poljubno besedilo.

 

Če po vnosu obračunskih postavk spreminjamo podatke ali nastavitve v drugih menijih, moramo samodejni obračun zagnati s klikom na gumb , ki se nahaja v spodnjem delu okna Obračuni. Ob potrditvi ponovnega obračuna se izvede avtomatični obračun za vse pogodbene stranke izbranega obračuna. Po končanem vnosu obračunskih podatkov za pogodbene stranke zaključimo obračun (glej: Zgled za dodajanje obračuna), nakar lahko pričnemo z izpisovanjem podatkov.

Natisni